สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ขอขอบคุณ ลูกคณินและเพื่อนทุก

วันนี้ (วันที่ 24 ธันวาคม 2559) คุณคณิน อวิรุทธ์สุสวรรณ และคณะผู้ใหญ่ใจดี ได้เดินทางมาทำพิธีมอบแท็งก์น้ำ และเลี้ยงอาหารกลางวัน และนำของใช้จำเป็นมาบริจาคให้แก่ทางสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ นอกจากมียังมีของขวัญพิเศษจากประธานฝ่ายกฎหมายของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด มามอบให้แก่เด็กๆทุกคนอีกด้วย สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ที่คุณคณิน อวิรุทธ์สุสวรรณ และคณะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน มอบให้เป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป แม่ขอขอบคุณลูกๆทุคนที่รักและเป็นห่วงแม่กับเด็กๆที่บ้านแม่ทัศนีย์ ทุกกลุงมาแบ่งปันน้ำใจด้วยการมาสร้างแท้งน้ำ บางกลุ่มก็มาบริจาคอาหาร และ ผ้าห่มเสื่อผ้า และบริจาคสมทมเงินเพื่อการเรียนและเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กๆ ทำให้แม่มีกำลังใจในการดูแลเด็กต่อไป แม่ขออวยพรให้ลูกๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและเก้าหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดปี 2560 และปีต่อๆไปด้วยค่ะ

Featured · Leave a comment

นายอำเภอและ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) มาเยี้ยม

วันนี้ (7 ธันวาคม 2559) คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS) ร่วมกับนายอำเภอและปลัดอำเภอท่าสองยาง ได้เดินทางมาบริจาคผ้าห่มกันหนาว จำนวน 50 ผืน ให้กับสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในความดูแลของสถานพักพิงฯ ได้ใช้สอยให้ความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ยังได้มอบโทรศัพท์มือถือให้อีก จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ตามความจำเป็น ทางสถานพักพิงฯได้รับมอบผ้าห่มกันหนาวและโทรศัพท์มือถือ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

Featured · Leave a comment

นายอำเภอท่าสองยางมาเยี้ยม

วันที่ในกล้องพิดพลากนิดหนึ่งค่ะ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ทางคณะนายอำเภอบ้านท่าสองยางได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ และยังนำถุงยังชีพมาแจกให้จำนวน 50 ชุด อีกทั้งท่านได้พูดคุยกับคณะเจ้าหน้าที่ถึงที่มาของการตั้งสถานพักพิง ที่มาของเด็กที่เข้ามาอยู่ในความอุปการะ สภาพการเป็นอยู่ของเด็กๆ และเจ้าหน้าที่คนทำงาน โดยท่านได้เดินไปเยี่ยมชมอาคารแต่ละหลัง เพื่อดูการเป็นอยู่ของเด็กๆด้วยตัวท่านเอง และยังให้ความเป็นกันเองแก่คณะเจ้าหน้าที่ พูดคุยกับเด็กๆ ถึงโอกาส กำลังใจ และหน้าที่ที่เด็กๆพึงกระทำเมื่ออยู่ในสถานพักพิงฯ ในตอนท้ายทางอำเภอได้นำสมุดลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาให้ลงนามถวายความอาลัย เนื่องจากท่านทราบถึงอุปสรรคในการเดินทางพาคณะเจ้าหน้าที่และเด็กๆ ไปลงนามถวายอาลัยของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ทำให้การมาของท่านนายอำเภอครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่เด็กๆและเจ้าหน้าที่คนทำงาน พวกเรารู้สึกมีกำลังใจและพร้อมที่จะตั้งใจหน้าที่ของตนเองต่อไป เมื่อทราบว่าทางภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้งพวกเรา On October 25, … Continue reading

Featured · Leave a comment

20 most inspired Karen women.

The Karen DiasporaLike Page December 12, 2015 20 ยอดหญิงแกร่งเชื้อสายกะเหรี่ยง   20 most inspired Karen women. 20 ยอดหญิงแกร่งเชื้ยสายกะเหรี่ยง*name correction- 4th row far right "Nan Dah Eh Kler"… Posted by The Karen … Continue reading

Featured · Leave a comment

รางวัลสิทธิมนุษยชน ปี 2557

กรรมการสิทธิฯ มอบรางวัลสิทธิมนุษยชน ปี 57  รศ.จุรี -เตือนใจ ดีเทศน์-วัชรินทร์ สื่อมวลชน ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผอ.อิศรา ด้วย จัดงานใหญ่ 12 ธ.ค.นี้ เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ของทุกปี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้พิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเกียรติยศ ‘ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน’ และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ … Continue reading

Featured · Leave a comment

รางวัลประชาบดี

      เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สม.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2556 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล โดยรางวัลนี้ได้พิจารณาสรรหา บุคคล องค์กร สื่อ และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก รวมผู้เข้ารับประทานรางวัลทั้งสิ้น จำนวน … Continue reading

Featured · Leave a comment

โครงการ ทะเลครั้งแรกของฆนู

December 13, 2020 · Leave a comment

อาสาสมัครคุมประพฤติ รับรางวัล “วันสตรีสากล 2562”

อาสาสมัครคุมประพฤติ รับรางวัล “วันสตรีสากล 2562”วันนี้ ( 8 มีนาคม 2562 ) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับนางทัศนีย์ คีรีประณีต อาสาสมัครคุมประพฤติ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ผู้ก่อตั้งสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ Safe Haven Orphanage ที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล … Continue reading

April 25, 2019 · Leave a comment

ไปดูเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คุณแม่ทัศนีย์ คีรีประณีต และคณะผู้เยี่ยมเยียนจากประเทศสิงคโปร์ ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านแม่ตะวอ อำเภอท่าสองยาง เพื่อไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 35 และต้องขอขอบคุณทางหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 35 ที่นอกจากจะอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมสถานที่แล้ว ยังได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและต้นกล้านานาชนิดให้แก่แม่ทัศนีย์เพื่อนำกลับมาปลูกที่สถานพักพิงอีกด้วย ในเมื่อไปดูแล้วกลับมาทำตามเพราะพ่อหลวงท่านสอนให้เราอยู่อย่างพอเพียงค่ะ

December 1, 2016 · Leave a comment

ขอขอบคุณ คุณคณิน อวิรุทธ์สุสวรรณ และเพื่อนๆ

เนื่องจากสถานพักพิงมีการต่อน้ำใช้จากบนภูเขา ในช่วงฤดูฝน มีฝนตกตลอดฤดู ทำให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ไม่ขาดแคลน แต่พอเข้าช่วงหน้าแล้ง บางช่วงบางเดือนน้ำหมด สถานพักพิงก็ไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ เกิดการขาดแคลนน้ำ แม้จะมีผู้บริจาคหรือมีกลุ่มจิตอาสามาสร้างแท็งก์น้ำให้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำภายในสถานพักพิง เนื่องจากมีเด็กจำนวนมาก และบางครั้งมีผู้มาเยี่ยมเยียนแล้วค้างคืนที่สถานพักพิง ก็ต้องมีการเตรียมน้ำใช้ไว้ต้อนรับ คุณคณิน อวิรุทธ์สุสวรรณ ได้มองเห็นว่าการแท็งก์น้ำมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งสร้างให้ทันหน้าฝน จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างแท็งก์น้ำครั้งนี้ขึ้น และได้การสร้างแท็งก์น้ำได้แล้วเสร็จในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559 ทางสถานพักพิงบ้านทัศนีย์รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่อยากจะขอขอบคุณในความช่วยเหลือของคุณคณิน อวิรุทธ์สุสวรรณ และเพื่อน ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะสนับสนุนงบประมาณในการสร้างแท็งก์น้ำแล้ว ในวันที่ 27 กันยายน … Continue reading

November 22, 2016 · Leave a comment

การซักซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

               ตามที่จังหวัดตากได้แจ้งให้สถานรองรับเด็กในพื้นที่จังหวัดตากดำเนินการตามมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานรองรับเด็กเอกชนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยให้มีการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ซักซ้อมตามแผนอพยพหนีไฟ รวมทั้งสำรวจอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กที่มารับบริการในสถานรองรับเด็ก                ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ 2559 สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้มีการซักซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การส่วนตำบลท่าสองยาง มาจัดการอบรมแผนป้องกันละระงับอัคคีภัย โดยให้ความรู้แก่บุคลากร เด็กๆ ในสถานพักพิง … Continue reading

September 27, 2016 · Leave a comment

ขอบคุณคลิหนิกกฏหมายมาก

แม่ขอขอบคุณ อ.แววและคลีหนิกกฏหมาย หมอหนึ่งและโครงการ สีหมอ เจ้าหน้าที CUNCHR  และเจ้าหน้าทีอำเภอทุกคนทีได้ทำหน้าที่แบบสมบูญ ที่ทำให้เด็กร้ายไรัร้ายสัฐชาติเหล่านี่ได้มีสิทธ์ มีหมายเล่ข 13หลัก อ.แววเป็นและทิมคลีหนิกกฏหมายและทิมโครงการสีหมอได้ทำงานอยางจริงจังและจริงใจไม้รุ้หน่วยไม่เคยท้อ ทำให้เด็กที่่บ้านแม่ทัศนี่ย์ 11คนได้รับหมายเลข 13 หลักเรียบร้อยแล้วค่ะ การทำงานของ อ.แวว สอนให้แม่ทัศนีย์ได้เรียนรุ้กฏหมายและไดเรียนรุ้การทำงานทีจะต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะเลยค่ะ ด้วยตัวเองเป็นผู้ด้วยการศึกษาบางครั้งจะตามเขาไมทันแต่แม่ทัศนีย์เองก็จะพยายามและไม่ท้อกับปัญหาเช่นกัน แม่ต้องขอขอบคุณหมอปูทีช่วยหาทุนทำบัติประกันสุขภาพให้กับเด็กที่บ้านแม่ทัศนีย์ และคุณหมอหนึ่ง ( ผ อ ) โรงพยาบาลท่าสองยางได้มาเลี้ยงอาหารเด็กและตรวจทุกสุขให้กับเด็กที่บ้านแม่ทัศนีย์เป็นประจำค่ะ แม่ขอขอบคุณทุกหน่อยงานทุกท่านที่ได้ช่วยเหลืองานของแม่เป็นการให้กำลังใจสำหรับแม่มากแม้แม่จะด้อยการศึกษาแม่ก็จะพยายามทำหน้าที่การทำงานตรงนี่ให้ดีทีสุดเพื่อจะได้ช่วยสังคมและส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีของสังคมเมื่อเขาโตขึ้น    

June 7, 2016 · Leave a comment