สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

จัดงาน christmas 2556

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้จัดงาน Christmas เมื่อวันที่ 25 / 12 / 56 การจัดงานปีนี่มีเพื่อนจาก Singapore และ เพื่อนจาก Australia ,ได้มาร่วมงาน Christmas กับเด็กและทำให้เด็กมีความสุขมาก

IMG_5024

IMG_5005

20131225_195157

20131225_193534

20131225_194754

20131225_202006

20131225_194054

20131225_193800

20131225_201359

20131225_195647

20131225_193737

Christmas ทุกปีจะมีเพื่อนจากต่างประเทศมาจัดงานเลี้ยงให้เด็กทำให้เด็กทุกๆคนมีความสุขคนทีมาเยี้ยมก็มีความสุขเช่นกัน สถานพักพิงขอขอบคุนแขกทุกๆคนที่มาจัดงาน Christmas ให้กับเด็กที่สถานพักพิง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่าจะได้มาเยี้ยมเราอีกในวันหน้า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: