สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

วันแม่ ปี 2557

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557  สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้จัดวันแม่แห่งชาติ

IMG_8162

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้จัดวันแม่ให้กับเด็กทุปี เพื่อเด็กทุกคนจะได้รู้พระคุณของแม่ จะได้รู้ว่าแม่เป็นผู้ทีรักและยอมสละทุกอย่างให้ลูกอย่ากให้ลูกเติบโตมาเป็นเด็กดีเชื่อฟังและน่ารัก

เมื่อทำวันแม่ให้กับเด็กเราก็ต้องสะเทือนใจที่เห็นเด็กส่วนใหญ่ไม่มีแม่ทำให้ทุกคนทีดูแลร้องให้ออกมาด้วยความส่งสารเด็ก ทำไมเขาต้องเจอกับปัญหาแย่ๆแบบนี่

IMG_8193

IMG_8188

แม่ใหญ่เองที่ได้ดูแลเด็กสัมผัสได้เลยว่าเด็กต้องการอะไร แม่เองตอนอายุ่ 9 ขวบเห็นเพื่อนเรียกพ่อก็อยากเรียกพ่อทำไมเราต้องกำพร้าพ่อ ชีวีตของแม่เป็นบทเรียนให้กับแม่ทีจะดูแลเด็กให้อนาคฅทีทีให้กับเด็ก

IMG_8176

IMG_8279     IMG_8365

เด็กทุกคนทีแม่ดูแลอยู่ในอ้มกอดของแม่ ทุกคนแม่ถือว่าเขาก็เป็นลูกคนหนึ่งของแม่ ในเมื่อดูแลเขาแล้วต้องดูแลให้เท่าเทียมกันรักทุกคนอย่ากให้ทุกคนทำความฝันให้เป็นจรีงฝันให้ไกลไปให้ถึ่ง คนเราในเมื่อมีการศึกษามีความรู้ก็จะมีหน้ามีตามีชือเสียงแล้วเราจะมีความสุข ถ้าเรามีการศึกษาแต่ไม่ใช้การศึกสารในทางทีไม่ดีก็ทำให้ชื่อเราเสียแล้วนำเราไปในทางที่เสีย

IMG_8202

IMG_8222

แม่ทุกคนอยากให้ลูกเป็นคนดีส่งเสียงลูกให้มีการศึกษาที่สุงอยากให้ลูกมีหน้าทีการงานที่ดีแม่ก็ยอมเสียสละแม้จะหน่วยจะลำบากแม่ทนได้เพื่อลูก

IMG_8262

IMG_8265

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้จัดวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

2013-08-17 14.37.13

สถานพักพิงได้จัดวันแม่ให้เด็กทุกปี เด็กที่มีแม่ทางสถานพักพิงจะเรียนเชิญให้แม่ของเด็กมาร่วมงานแล้วให้พรแก่ลูกๆและให้พรกับเด็กบางคนที่ไม่มีแม่ ทางสถานพักพิงบ้านทัศนีย์อยากให้เด็กทุกคนได้รับรู้ความรักของแม่ ความรักของแม่ไม่เคยเสื่อมคลาย  ลูกดีแม่ก็ดีใจ ลูกร้าย ลูกเลียว ลูกโจน แม่ก็ทนอาย แต่แม่ก็ยังรักลูกไม่เปลี่ยนแปลง

2013-08-11 12.23.41FAVORITES

ลูกเอ๋ยลูกรู้ไหมว่าแม่รักลูกมากเพียงไร แม่อดทนเลี้ยงดูลูกจนโตตั้งแต่เกิดแม่เฝ้าถนอมดูแลลูกทุกวันคืนเวลาลูกเจ็บแม่ก็อยากเจ็บแทนถ้าเจ็บแทนได้แต่ในเมื่อเจ็บแทนไม่ได้แม่ก็อดนอนเฝ้าดูแลป้อนยาป้อนข้าวอยากให้ลูกหายเวลาลูกกินนมแม่อาหารที่ไม่ดีต่อลูกแม่ก็ไม่ยอมกินแม่กลัวลูกจะไม่สบายแม่ไม่ได้ปล่อยให้ลูกอยู่ตามลำพัง  ลูกเอ๋ยลูกรู้ไหมว่ากว่าลูกจะโตแม่ทนลำบากเพียงไรแม่ไม่เคนหน่วยแม่ไม่เคยบ่นแม่ทำหน้าที่แม่ให้ลูกเติบโต

FAVORITES

FAVORITES

2013-08-09 10.16.27DSCF7062

FAVORITES

FAVORITES

2013-08-11 12.18.21

(แม่เลี้ยงลูกสิบแม่เลี้ยงได้แต่ลูกสิบเลียงแม่ไม่ได้) แต่แม่คนนี่ขอเลี้ยงลูกด้วยความตั้งใจไม่ของสิงตอบแทนแต่งแม่ขออวยพรให้ลูกจงฝันให้ไกลและตั้งใจไปให้ถึ่งแล้วชีวิตลูกจะมีความสุข ในเมื่อลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขด้วยแล้วขอให้ลูกจงเป็นเด็กดีต่อสังคมด้วย

ลูกสิบเลี้ยงแม่ไม่ได้แต่คนที่เป็นแม่ก็ไม่ได้แม่ก็ไม่เคยทอดทิ้งลูกไม่เคยโกรธลูกเลยเพียงแต่แม่อยากให้ลูกดูแลครอบครัวของลูกให้ดีที่สุดแล้วเป็นคนอบครัวที่มีความสุขแม่ก็ภูมใจแล้ว

วันแม่ ปี 2555

วันแม่ปีนีแม่ไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ไปร่วมทำวันแม่กับลูกๆเลย/เพราะเพื่อนได้พาแม่ไปเทียวทีประเทศนอร์เวย์ แม่ก็คิดว่าไปเทียวอยางเดียว แต่เพื่อนก็ให้แม่ไปประชุมพบปะกับคนสำคันหลายท่านก็เป็นโอกาสดีของแม่เช่นกัน

 

แต่เมื่อแม่กลับถึ่งบ้านลูกทุกคนก็มี cards มาให้แม่แล้วเขาให้แม่อวยพรให้ เพราะทุกปีเราจะจัดวันแม่และแม่ก็จะอวยพรให้ทุกคน จงมีสุขภาพทีดีเป็นเด็กดีของแม่ตั้งใจเรียน

 

วันแม่ปี 2554

เมื่อวันที 11 ที่โรงเรียน ได้จัดวันแม่ น้องรูี้ปี้ ได้เต้นประกอบเพลงค่าน้ำนม น้องแต่งตัวสวยมากน้องตั้งใจในการเต้นมาก

น้องรูปี้เป็นเด็กร่างเริงชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบคุย ในวันทีโรงเรียนจัดวันแม่ฝนตกรถก็เยอะมากน้องก็เดินช้ากลัวจะดนฝนเสื้อจะเปื้อน แม่ก็อุ้มน้องไป พอไปถึงแม่ก็วางน้องลงน้องรูปี้มองน้าแม่แล้วถามแม่ว่า แม่หน่วยไหม แม่ตอบน้องว่าหน่วยนิดหน่อย น้องรูปี้บอกกับแม่ว่า บอกแล้วไม่ต้องอุ้มรูปี้โตแล้วเดินไปเองได้เดินช้าๆก็ถึง

แม่มองดูน้องด้วยความเอ็นดูและความสงสาร ปกติแม่จะอยู่ที่ท่าสองยาง น้องรูปี้จะเรียนอยู่ที่แม่สอด พอแม่มาแม่สอดน้องรูปี้จะงอน แล้วบอกกับแม่ว่าแม่ไม่รักน้อง แม่ไม่อยู่กับน้องแม่รักแต่พีๆน้องๆที่ท่าสองยาง แม่จะอยู่ที่ท่าสองยางไม่มาอยู่กับน้อง แล้วน้องก็จะร้องให้แม่ต้องปลอบใจน้องและอธิบายให้น้องเข้าใจ แล้วน้องก็จะยิ้มแล้วบอกว่าเข้าใจแล้วค่ะ  
แม่จะสอนน้องเสมอว่าต้องรักคนอืนด้วยถ้าเด็กได้รับการสั่งสอนตั้งแต่เด็กก็จะปลูกฟังไว้กับตัวเด็กตลอดไป

 แม่ก็จะสอนเด็กๆทุกคนในพระคัมภีร์ เช่น คนใดที่รักการตักเตือนให้เป็นคนดีก็รักความรู้ แต่ผู้ที่ชังการตักเตือนก็เป็นเหมือนเดียรัจฉาน  คนใดที่ไม่ยอมรับคำสั่งสอนคงจะเป็นคนยากจนข้นแค้นและอาบอายขายหน้า; คนใดที่เคารพต่อคำตักเตือนจะเป็นที่น่านับถือ

บุคคลผู้ไม่ยอมใช้ไม้เรียวก็เป็นผู้ที่ชังบุตรของตน แต่บุคคลผู้รักบุตรย่อมเฆียนตีสั่งสอน

                          

      

                                                   

เลี้ยงลูกแต่ละคนกว่าจะโตกว่าจะส่งเขาเรียนจบก็ไม่ไช่ง่าย ตอนเขายังเป็นเด็ก ต้องดูแลไม่อยากให้ลูกเจ็บป่วย เวลาลูกร้องให้ก็อุ้ลูกจนกว่าลูกจะนอนหลับไป เวลาลูกเจ็บก็อยากเจ็บแทนลูก สังสอนลูกให้ลูกอยากให้ลูกเป็นเด็กดี ต่อพ่อแม่และเป็นเด็ดีต่อสังคม

ระวังให้ดีอย่าให้คนใดทำชั่วตอบแทนการชั่วแต่จงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเองและต่อคนทั้งปวงด้วย

   จงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิงไว้ให้ถึ่งความสมบูรณ์

                            

มีเด็กๆ 60 กว่าชีวิตจะกำพร้าด้วยเหตุผลต่างๆกัน บางคนผู้ปกครองเสียชีวิต บางคนยากจน บางคนไม่มีใครต้องการฯลฯ แต่ปัจจุบันเด้กทั้ง  60 กว่าคนอยู่ในครอบครัวนี้ดังเหตุพลเหมือนกันคือจะเป็นเด็กดีและคนดีของสังคมพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนมีคุณค่าในสังคมตอบแทนสังคมและที่สำคัญเป็นครอบครัวเดียวกันรักกันช่วยเหลือกันไปใน สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ Safe  Haven  Orphanage และจะตอบแทนสังคมที่ให้โอกาสเขาเมื่อพวกเขามีโอกาสตอบแทน ก็จะให้โอกาสคนอื่นเหมือนที่พวกเขาได้รับโอกาสจากสังคมรอบข้างทางบ้านเด็กของเราจึงให้การศึกษา ความรัก ความอบอุ่นและความจำเป็นพื้นฐานในชีวิตเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงพวกเขาให้เกิดการพัฒนาและเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมและประเทศชาติต่อไปที่สำคัญในชุมชนที่ยังด้อยการพัฒนาคงจะมีจุดเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นบ้างไม่มากก็น้อย

                  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: