สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

การต่อเติมห่อพักชาย

มีผู้ใจดีมีน้ำใจมาก เขาถามว่า แม่ต้องการอะไร แม่เห็นว่า ปีนี่มีเด็กผู้ชายเยอะห่อพักก็เล็กก็เลยบอกเขาว่าอยากต่อเติงห่อพักชายเขาก็เลยให้เงินมาสำหรับต่อเติมห่อพักชาย การก่อสร้างใช้เวลา เดือนกว่า ตอนนี่ก็เสร็จแล้ว เด็กอยากเข้าไปอยู่แล้ว ตอนนี่ก็ยังขาดเตียง กับต้องใส่มุ้งลวด และต้องทาสี ต้องรอให้ผู้ใจบูรณ์ที่จะช่วย ซื่อเตียง ใส่มุ้วลวดให้เด็กต่อไป แม่ขอขอบคุณน้ำใจของทุกๆคนเลย ทียื่นมืช่วยเหลื่อ โดยตลอด ขอให้ผู้มีน้ำใจทุกคงจงสมหวังในการงานและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

October 29, 2014 · Leave a comment