สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

รางวัลสิทธิมนุษยชน ปี 2557

10565288_804505516278341_3522758223966272769_n (1).jpg อันดีใช้ได้

กรรมการสิทธิฯ มอบรางวัลสิทธิมนุษยชน ปี 57  รศ.จุรี -เตือนใจ ดีเทศน์-วัชรินทร์ สื่อมวลชน ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผอ.อิศรา ด้วย จัดงานใหญ่ 12 ธ.ค.นี้

natdanai25111157 (1)

เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ของทุกปี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้พิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเกียรติยศ ‘ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน’ และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีผลการคัดเลือก ดังนี้

ประเภทรางวัลเกียรติยศ ‘ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน’ จำนวน 3 รางวัล ได้เเก่ 1.รศ.จุรี วิจิตรวาทการ 2.นางเตือนใจ ดีเทศน์ 3.นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล

ประเภทรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

-ประเภทบุคคล ประกอบด้วย

บุคคลทั่วไป ได้แก่ 1.นางทัศนีย์ คีรีประณีต ผู้ก่อตั้งสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ 2.นายบารมี พานิช บัณฑิตชายแต่งหญิงรับปริญญา 3.นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ คณะทำงานเครือข่ายลุ่มน้ำสาละวิน

DSC_0014 DSC_0031 DSC_0008 DSC_0091 DSC_0087 DSC_0129

Advertisement

About tasanee

A mother is not just a woman who gives birth to a child. A mother is also a woman with pure love, ready to sacrifice herself to allow her child to grow as a happy and fulfilled human being. Filled with the great powerful love of a mother, Tasanee Keereepraneed must then be the quintessence of a mother. For more than 20 years now, she has been taking care of many children in here modest home, dubbed Safe Haven Orphanage (สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ Tasanee's home shelter), in Tha Song Yang District, Tak Province, Thailand.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 21, 2015 by in About the children.
%d bloggers like this: