สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้จัดการแข่งขันฟุตซอ แม่ตะวอคัพครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 15,16 สิงหาคม 2558 สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้จัดการแข่งขันฟุตซอ (แม่ตะวอคัพครั้งที่ 1) เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

DSC_7428 DSC_7369 DSC_7416 DSC_7386 DSC_7384 DSC_7658 DSC_7446 DSC_7547 DSC_7833 DSC_7845 DSC_7888 DSC_7875 DSC_8176 DSC_8173 DSC_8175 DSC_8166 DSC_8148 DSC_8170 DSC_8168

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านห่างไกลจากยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 3. เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหมู่บ้านและตำบลในเขตอำเภอท่าสองยาง

 4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีใจรักในกีฬาและเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป

ผู้ได้รับประโยชน์

เด็ก เยาวชน และประชาชนในหมู่บ้านและตำบลในเขตอำเภอท่าสองยาง

เป้าหมาย

คือ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอต่อไป และยังเป็นการส่งเสริมให้มีการรักกีฬาและเพื่อพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในลำดับต่อๆ ไป

องค์กรที่ร่วมมือ

 1. สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

 2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

 3. สถานีตำรวจภูธรแม่เมย

 4. พรสต.ท่าสองยาง

 5. กองร้อยทหารพราน

 6. หน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลง

 7. ป่าไม้

 8. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

About tasanee

A mother is not just a woman who gives birth to a child. A mother is also a woman with pure love, ready to sacrifice herself to allow her child to grow as a happy and fulfilled human being. Filled with the great powerful love of a mother, Tasanee Keereepraneed must then be the quintessence of a mother. For more than 20 years now, she has been taking care of many children in here modest home, dubbed Safe Haven Orphanage (สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ Tasanee's home shelter), in Tha Song Yang District, Tak Province, Thailand.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 15, 2015 by in About the children.
%d bloggers like this: