สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

20 most inspired Karen women.

The Karen DiasporaLike Page

20 ยอดหญิงแกร่งเชื้อสายกะเหรี่ยง

12346541_1243850508963667_3827440848728214963_n

 

20 most inspired Karen women. 20 ยอดหญิงแกร่งเชื้ยสายกะเหรี่ยง*name correction- 4th row far right "Nan Dah Eh Kler"…

Posted by The Karen Diaspora on Friday, December 11, 2015

Advertisement

About tasanee

A mother is not just a woman who gives birth to a child. A mother is also a woman with pure love, ready to sacrifice herself to allow her child to grow as a happy and fulfilled human being. Filled with the great powerful love of a mother, Tasanee Keereepraneed must then be the quintessence of a mother. For more than 20 years now, she has been taking care of many children in here modest home, dubbed Safe Haven Orphanage (สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ Tasanee's home shelter), in Tha Song Yang District, Tak Province, Thailand.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 13, 2016 by in About the children.
%d bloggers like this: