สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ขอขอบคุณ คุณคณิน อวิรุทธ์สุสวรรณ และเพื่อนๆ

เนื่องจากสถานพักพิงมีการต่อน้ำใช้จากบนภูเขา ในช่วงฤดูฝน มีฝนตกตลอดฤดู ทำให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ไม่ขาดแคลน แต่พอเข้าช่วงหน้าแล้ง บางช่วงบางเดือนน้ำหมด สถานพักพิงก็ไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ เกิดการขาดแคลนน้ำ แม้จะมีผู้บริจาคหรือมีกลุ่มจิตอาสามาสร้างแท็งก์น้ำให้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำภายในสถานพักพิง เนื่องจากมีเด็กจำนวนมาก และบางครั้งมีผู้มาเยี่ยมเยียนแล้วค้างคืนที่สถานพักพิง ก็ต้องมีการเตรียมน้ำใช้ไว้ต้อนรับ คุณคณิน อวิรุทธ์สุสวรรณ ได้มองเห็นว่าการแท็งก์น้ำมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งสร้างให้ทันหน้าฝน จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างแท็งก์น้ำครั้งนี้ขึ้น และได้การสร้างแท็งก์น้ำได้แล้วเสร็จในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559 ทางสถานพักพิงบ้านทัศนีย์รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่อยากจะขอขอบคุณในความช่วยเหลือของคุณคณิน อวิรุทธ์สุสวรรณ และเพื่อน ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะสนับสนุนงบประมาณในการสร้างแท็งก์น้ำแล้ว ในวันที่ 27 กันยายน … Continue reading

November 22, 2016 · Leave a comment

นายอำเภอท่าสองยางมาเยี้ยม

วันที่ในกล้องพิดพลากนิดหนึ่งค่ะ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ทางคณะนายอำเภอบ้านท่าสองยางได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ และยังนำถุงยังชีพมาแจกให้จำนวน 50 ชุด อีกทั้งท่านได้พูดคุยกับคณะเจ้าหน้าที่ถึงที่มาของการตั้งสถานพักพิง ที่มาของเด็กที่เข้ามาอยู่ในความอุปการะ สภาพการเป็นอยู่ของเด็กๆ และเจ้าหน้าที่คนทำงาน โดยท่านได้เดินไปเยี่ยมชมอาคารแต่ละหลัง เพื่อดูการเป็นอยู่ของเด็กๆด้วยตัวท่านเอง และยังให้ความเป็นกันเองแก่คณะเจ้าหน้าที่ พูดคุยกับเด็กๆ ถึงโอกาส กำลังใจ และหน้าที่ที่เด็กๆพึงกระทำเมื่ออยู่ในสถานพักพิงฯ ในตอนท้ายทางอำเภอได้นำสมุดลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาให้ลงนามถวายความอาลัย เนื่องจากท่านทราบถึงอุปสรรคในการเดินทางพาคณะเจ้าหน้าที่และเด็กๆ ไปลงนามถวายอาลัยของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ทำให้การมาของท่านนายอำเภอครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่เด็กๆและเจ้าหน้าที่คนทำงาน พวกเรารู้สึกมีกำลังใจและพร้อมที่จะตั้งใจหน้าที่ของตนเองต่อไป เมื่อทราบว่าทางภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้งพวกเรา On October 25, … Continue reading

November 18, 2016 · Leave a comment