สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

นายอำเภอท่าสองยางมาเยี้ยม

dsc_2962

วันที่ในกล้องพิดพลากนิดหนึ่งค่ะ


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ทางคณะนายอำเภอบ้านท่าสองยางได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ และยังนำถุงยังชีพมาแจกให้จำนวน 50 ชุด อีกทั้งท่านได้พูดคุยกับคณะเจ้าหน้าที่ถึงที่มาของการตั้งสถานพักพิง ที่มาของเด็กที่เข้ามาอยู่ในความอุปการะ สภาพการเป็นอยู่ของเด็กๆ และเจ้าหน้าที่คนทำงาน โดยท่านได้เดินไปเยี่ยมชมอาคารแต่ละหลัง เพื่อดูการเป็นอยู่ของเด็กๆด้วยตัวท่านเอง และยังให้ความเป็นกันเองแก่คณะเจ้าหน้าที่ พูดคุยกับเด็กๆ ถึงโอกาส กำลังใจ และหน้าที่ที่เด็กๆพึงกระทำเมื่ออยู่ในสถานพักพิงฯ

ในตอนท้ายทางอำเภอได้นำสมุดลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาให้ลงนามถวายความอาลัย เนื่องจากท่านทราบถึงอุปสรรคในการเดินทางพาคณะเจ้าหน้าที่และเด็กๆ ไปลงนามถวายอาลัยของสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ทำให้การมาของท่านนายอำเภอครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่เด็กๆและเจ้าหน้าที่คนทำงาน พวกเรารู้สึกมีกำลังใจและพร้อมที่จะตั้งใจหน้าที่ของตนเองต่อไป เมื่อทราบว่าทางภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้งพวกเรา

On October 25, 2559, the Board prefect home Tha Song Yang has traveled home to visit shelters views. Also distributed relief kits to 50 sets as you talk to the staff of the shelters. The origin of the children who come dependents. The living conditions of children. Staff and Worker You have to visit each building. For the well-being of children by yourself. And also to the friendly staff. Discuss with children the opportunity to serve and support children when they act in the shelters.

In the end, the district has adopted a book signing global service offerings, Mourn King Bhumibol Adulyadej the Great Navy. To sign unto the mourners. Because you know the barriers to bring faculty, staff and children. Desperate to sign offering a view of the shelter home. The Sheriff’s coming this time to impress the children and staff alike. We feel encouraged and ready to serve their intended next. When informed that the government has not abandoned us.

Advertisement

About tasanee

A mother is not just a woman who gives birth to a child. A mother is also a woman with pure love, ready to sacrifice herself to allow her child to grow as a happy and fulfilled human being. Filled with the great powerful love of a mother, Tasanee Keereepraneed must then be the quintessence of a mother. For more than 20 years now, she has been taking care of many children in here modest home, dubbed Safe Haven Orphanage (สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ Tasanee's home shelter), in Tha Song Yang District, Tak Province, Thailand.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 18, 2016 by in About the children.
%d bloggers like this: