สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ขอขอบคุณ คุณคณิน อวิรุทธ์สุสวรรณ และเพื่อนๆ

เนื่องจากสถานพักพิงมีการต่อน้ำใช้จากบนภูเขา ในช่วงฤดูฝน มีฝนตกตลอดฤดู ทำให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ไม่ขาดแคลน แต่พอเข้าช่วงหน้าแล้ง บางช่วงบางเดือนน้ำหมด สถานพักพิงก็ไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ เกิดการขาดแคลนน้ำ แม้จะมีผู้บริจาคหรือมีกลุ่มจิตอาสามาสร้างแท็งก์น้ำให้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำภายในสถานพักพิง เนื่องจากมีเด็กจำนวนมาก และบางครั้งมีผู้มาเยี่ยมเยียนแล้วค้างคืนที่สถานพักพิง ก็ต้องมีการเตรียมน้ำใช้ไว้ต้อนรับ คุณคณิน อวิรุทธ์สุสวรรณ ได้มองเห็นว่าการแท็งก์น้ำมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งสร้างให้ทันหน้าฝน จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างแท็งก์น้ำครั้งนี้ขึ้น และได้การสร้างแท็งก์น้ำได้แล้วเสร็จในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2559 ทางสถานพักพิงบ้านทัศนีย์รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่อยากจะขอขอบคุณในความช่วยเหลือของคุณคณิน อวิรุทธ์สุสวรรณ และเพื่อน ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะสนับสนุนงบประมาณในการสร้างแท็งก์น้ำแล้ว ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ยังนำสิ่งของจำเป็นมาบริจาคให้กับสถานพักพิงอีกเป็นจำนวนมาก

Advertisement

About tasanee

A mother is not just a woman who gives birth to a child. A mother is also a woman with pure love, ready to sacrifice herself to allow her child to grow as a happy and fulfilled human being. Filled with the great powerful love of a mother, Tasanee Keereepraneed must then be the quintessence of a mother. For more than 20 years now, she has been taking care of many children in here modest home, dubbed Safe Haven Orphanage (สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ Tasanee's home shelter), in Tha Song Yang District, Tak Province, Thailand.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 22, 2016 by in About the children.
%d bloggers like this: