สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

อาสาสมัครคุมประพฤติ รับรางวัล “วันสตรีสากล 2562”

IMG_5418

อาสาสมัครคุมประพฤติ รับรางวัล “วันสตรีสากล 2562”
วันนี้ ( 8 มีนาคม 2562 ) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับนางทัศนีย์ คีรีประณีต อาสาสมัครคุมประพฤติ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ผู้ก่อตั้งสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ Safe Haven Orphanage ที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 จำนวน 15 สาขา 45 รางวัล พร้อมกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอน บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 

Advertisement

About tasanee

A mother is not just a woman who gives birth to a child. A mother is also a woman with pure love, ready to sacrifice herself to allow her child to grow as a happy and fulfilled human being. Filled with the great powerful love of a mother, Tasanee Keereepraneed must then be the quintessence of a mother. For more than 20 years now, she has been taking care of many children in here modest home, dubbed Safe Haven Orphanage (สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ Tasanee's home shelter), in Tha Song Yang District, Tak Province, Thailand.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 25, 2019 by in About the children.
%d bloggers like this: