สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

แพรว charity

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์    ( Safe Haven Orphanage)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2554 แพรว Charity ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิที่่ช่วยเหลือเด็กและดิฉันขอขอบคุณ นิตยสาร แพรวมาก ที่ได้เลือก สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ครั้งนีด้วย

ดิฉันและลูกๆทุกคนในสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ขอขอบพระคุณคณะของบริษัททุกท่านที่มี ความรักและความเมตตาในความอนุเคราะห์ของท่านดิฉันและลูกๆจึงขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ท่านนับถือดลบันดาลให้ท่านมีแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บและก้าวหน้าในการงานตลอดไป

เวทีนี้เป็นเวทีที่มีเกียร์ติสำหรับฉัน มาก เคยเห็นในแต่ทีวี ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ขึ้น เวทีแบบนี้ แต่เมื่่อ ได้ขึ้น ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก แล้วพูดกับตัวเองว่า เพราะการทำความดีนี่เองถึ่งได้ขึ้นเวทีวันนี่้ และเป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วย บอกกับตัวเองว่า อย่าหน่อยใจ อย่าท้อใจในเมื่อคิดว่าจะทำความดี

ดิฉันขอสัญญาว่าจะรักษาความดี และขอทำต่อไปจนกว่าจะหมดลมหายใจ ตราบใดที่แพรวไว้วางใจและสนับสนุน สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ดิฉันก็ ขอทำหน้าทีในวันนี่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำใด้ และขอช่วยเหลื่อสังคมเท่าที่จะทำได้ต่อไป

ดีใจมากทีได้เห็น ดารา เยอะมาก ถ้าไม่ไช่ แพรว ก็ไม่มี ไครรู้จัก สถานพักพิงบ้านทัศนีย์เลย ดิฉันอยากขอบคุณ นิตยสาร แพรว ไม่มีวันสิ้นสุดเลย ขอให้แพรวอยู่ กับเราตลอดไป

พวกเราต้องขอบพระคุณนิตยสารแพรว มากทีบริจาคเงินให้กับ Safe Haven Orphanage แล้วพวกเราก็ได้ช์้อรถมือสองเพื่อจะส่งพวกเราไป โรงเรียน เราจะไม่ต้องเหมารถรับส่งเราเป็บเดือนอีก

 

ในวันปีใหม่นี่ เรา Safe Haven Orphanage ทุกคนขออวยพรให้ นิตยสาร แพรว จงประสบความสำเสร็จ ขอให้ Team งานทุกคนมีสุขภาพร่างกายทีดีมีความสุขสมหวังและมีความเจริญเก้าหน้าในการงานตลอดไป

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: