สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

Bunlangkhondee

 

 

 

 

 

 

รางวัลบัลลังก์คนดี

เมื่อวันที่ 17 เดือนมกราคม พ ศ 2554 บริษัท katana ได้มอบรางวัลบัลลังก์คนดีให้กับดิฉันและเพื่อนอีกสีสิบกว่าคน ดิฉันต้องขอขอบคุณ บริษัท Katana อย่างมากที่มอบ รางวัลบัลลังก์คนดีให้กับดิฉัน รางวัลนี่มีค่าและมีความหมายสำหรับฉันมาก ดิฉันจะรักษารางวัลแห่งความดีครั้งนี่อย่างดีที่สุด ดิฉันอยากเป็นตัวอย่างทีดีและจะสอน ให้ลูกหลานและเยาวชนให้ทำความดีเพื่อจะเป็นเด็กดีของประเทศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: