สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

รวงเท้าจาก Gold City

                      ขอขอบคุณบริษัท Gold City มาก ที่ได้บริจาครวงเท้านักเรียน ให้กับเด็กที่ สถานพักพิงบ้านทัศนีย์  พอโรงเรียนเปิดแม่ก็ไม่ต้องเสียเงินซื่อ รวงเท้่าอีก แม่ขอขอบคุณบริษัท Gold City มากจริงๆ

December 11, 2013 · Leave a comment

พระราชทานโล่และเกียรติบัตร 2556

ทั้งนี้ นาง ทัศนีย์ คีรีประณีต เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจและภูมิใจมากในปีนี้มีโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ถือเป็นเกียรติประวัติของครอบครัวมาก ที่ดิฉันได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในครั้งนี้ด้วย ในฐานะ ดิฉันเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  รวมทั้งรณรงค์ให้เยาวชนให้ความสำคัญกับการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีของชาติ ที่สำคัญอยากให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติด้วย ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการที่เลือกดิฉันได้เข้ารับรางวัลในครั้งนี่ด้วย   เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี … Continue reading

October 14, 2013 · Leave a comment