สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ขอบคุณคลิหนิกกฏหมายมาก

แม่ขอขอบคุณ อ.แววและคลีหนิกกฏหมาย หมอหนึ่งและโครงการ สีหมอ เจ้าหน้าที CUNCHR  และเจ้าหน้าทีอำเภอทุกคนทีได้ทำหน้าที่แบบสมบูญ ที่ทำให้เด็กร้ายไรัร้ายสัฐชาติเหล่านี่ได้มีสิทธ์ มีหมายเล่ข 13หลัก อ.แววเป็นและทิมคลีหนิกกฏหมายและทิมโครงการสีหมอได้ทำงานอยางจริงจังและจริงใจไม้รุ้หน่วยไม่เคยท้อ ทำให้เด็กที่่บ้านแม่ทัศนี่ย์ 11คนได้รับหมายเลข 13 หลักเรียบร้อยแล้วค่ะ การทำงานของ อ.แวว สอนให้แม่ทัศนีย์ได้เรียนรุ้กฏหมายและไดเรียนรุ้การทำงานทีจะต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะเลยค่ะ ด้วยตัวเองเป็นผู้ด้วยการศึกษาบางครั้งจะตามเขาไมทันแต่แม่ทัศนีย์เองก็จะพยายามและไม่ท้อกับปัญหาเช่นกัน แม่ต้องขอขอบคุณหมอปูทีช่วยหาทุนทำบัติประกันสุขภาพให้กับเด็กที่บ้านแม่ทัศนีย์ และคุณหมอหนึ่ง ( ผ อ ) โรงพยาบาลท่าสองยางได้มาเลี้ยงอาหารเด็กและตรวจทุกสุขให้กับเด็กที่บ้านแม่ทัศนีย์เป็นประจำค่ะ แม่ขอขอบคุณทุกหน่อยงานทุกท่านที่ได้ช่วยเหลืองานของแม่เป็นการให้กำลังใจสำหรับแม่มากแม้แม่จะด้อยการศึกษาแม่ก็จะพยายามทำหน้าที่การทำงานตรงนี่ให้ดีทีสุดเพื่อจะได้ช่วยสังคมและส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีของสังคมเมื่อเขาโตขึ้น    

June 7, 2016 · Leave a comment

รวงเท้าจาก Gold City

                      ขอขอบคุณบริษัท Gold City มาก ที่ได้บริจาครวงเท้านักเรียน ให้กับเด็กที่ สถานพักพิงบ้านทัศนีย์  พอโรงเรียนเปิดแม่ก็ไม่ต้องเสียเงินซื่อ รวงเท้่าอีก แม่ขอขอบคุณบริษัท Gold City มากจริงๆ

December 11, 2013 · Leave a comment

อ่านก่อน…เพื่อรักจะไม่ทำร้ายใคร

จากที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับแม่ทัศนีย์และน้อง ๆ ณ แดนแห่งสรวงสวรรค์ของชีวิตน้อย ๆ เกือบร้อยชีวิต Safe Haven Orphanage สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ท่าสองยาง จังหวัดตาก เป็นเวลา 7 วัน 6 คืน ผมคิดเองว่า “บางครั้งผมและคนที่ไปด้วยก็พลาดทำร้ายเด็ก ๆ ด้วยความรัก” คนที่อยู่ในความดูแลของ “แม่ทัศนีย์ คีรีประณีต” แบ่งออกได้หลัก ๆ 2 ส่วนครับ ส่วนที่พักอยู่บริเวณ สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ … Continue reading

October 21, 2013 · Leave a comment

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์จัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ตระหนักว่า การดูแลคุ้มครองและให้การศึกษาแก่เด็กเป็นภาระหน้าที ที่ทุกคนควรรับผิดชอบร่วมกัน และ ต้องลงมือกันวันนี้ ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาเกี่ยวกับเด็กขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน ขาดสารอาหาร ไม่มีที่อยู่อาศัยขาด ความรักความอบอุ่น ตลอดจนไม่ได้รับการศึกษาก่อให้เด็กบางคนใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมาย กลายเป็นเด็กเร่ร่อนเกเร ไม่เคารบนับ ถือผู้ใหญ่ไม่แกรงกลัวกฎหมายไม่มีมารยาทที่ดีไกลเป็นเด็กขี่เกียดเกิดปัญหาเด็กยากจนไม่อยากทำงานถูกหลอกส่งไปขายแรงงานตามโรงงานหรือถูกล่อลวงไปค้าประเวณี

October 14, 2013 · 2 Comments

By Lo

To all of you I’ll only been here a week and already I’m upset to have to leave, already I geed adopted in your amazing family. I learnt much more … Continue reading

July 21, 2011 · Leave a comment

ชีวิตนีเพื่อเด็กเด็ก

ชีวิตนี้ขอทำความดีเพื่อถวายนายหลวง การดูแลเด็กของฉันทุกวันนี้ไม่เคยคิดเลยว่าเป็นการทำความดี ทำไปทุกวันนี่ก็เพราะเป็นหน้าที่ของแม่และขอทำหน้าที่แม่วันนี่ให้ดีที่สุดที่ลูกสมควนรักและนับถื่อ แม่มีหน้าที่ต้องดูแลลูกถ้ารักลูกก็ต้องสอนลูก แม่หวังอยากให้ลูกเป็นคนดีมีอานาคดทีเก้าไกล หน้าที่ของแม่ทุกวันนี่ก็คือเป็นแม่ที่ดีของลูกเพราะลูกทุกคนต้องการความรักความอบอู่นจากพ่อแม่ ทุกวันที่ดิฉันตั้งใจทำเพื่อเด็กที่ (สถานพักพิงบ้านทัศนีย์) ดิฉันได้ผ่านชีวิตเด็กกำพร้ำดิฉันกำพร้ำพ่อเลยมีความรู้สึกและสัมผัสได้ ว่าเด็กเหล่านี่ขาดอะไรต้องการอะไร พ่อของดิฉันเสียชีวิตเมื่อดิฉันอายุได้เพียงเก้าขวบดิฉันเห็นเพื่อนเรียกพ่อดิฉันก็อยากเรียกพ่อบ้างแต่ไม่มีพ่อที่จะให้เรียเวลาไม่สบายอยากให้ทั้งพ่อแม่มา อยู่เคียงข้างก็ไม่มีเพราะแม่ต้องทำงานเพื่อปากท้องของลูก ดิฉันเคยถามเด็กทุกคนว่าอยากเรียกพ่อเรียกแม่บ้าง่ไหมทุกคนจะตอบเสียงเดียวกันว่าอยากเรียกแม่เรียกพ่อเหมื่อนกันดิฉันได้บอกกับทุกคนว่าตอนดิฉันยังเป็นเด็กไม่มีพ่ออยากเรียกพ่อเหมื่อนคนอื่นแต่ไม่มีพ่อให้เรียกดิฉันก็ไดแต่ปลอบใจทุกคนว่าชีวิตเราเหมือนกัน ทุกคนจะเรียกดิฉันว่าแม่ ดิฉันก็อยากจะทำหน้าทีเทพ่อแมทุกคน่และอยากเติมเต็มให้กับพวกท่านไง การดูแลเด็กจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่าอยากก็ยาก ถ้าเด็กได้รับความรักและการสันสอนเด็กทุกคนก็จะเป็นเด็กดี ถ้าเด็กเล็กก็จะลำบากอย่างนอนไม่เต็มอิ่ม เด็กโตก็จะหนักใจอย่าง ทีต้องดูแลหนักกว่าเด็กแรกเกิด เพราะเด็กโต เราจะต้องดูแลทั้งจิตใจนิสัยใจคอและกิริยามารยาท พฤติกรรมและการกระทำ กลัวเข้าจะเดินทางผิตพลาด สำหรับเด็กอ่อนเรากลัวแค่เข้าไม่สบาย แต่สำหรับเด็กโตเราต้องห่วงเข้าหลายด้าน นายหลวงของเราทำเพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองทำเพื่ออนาคตของประชาชนให้ดีข้นเป็นห่วงทุกสุขของประชาชนทุกคนนายหลวงอยากให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนายหลวงไม่ย้อนท้อ ดิฉันทำเพื่ออนาคตของเด็ก อยากให้เด็กโตขึ้นให้เป็นเด็กดีของสังคมจะหน่วยทำไมจะท้อทำไม

July 19, 2011 · Leave a comment

Gallery 1

                                               

June 27, 2011 · Leave a comment

Friendship

  When I arrived at Safe Haven orphanage was unsure of what to expect, and now that I have been here only 2 of the 4 weeks that I have … Continue reading

June 19, 2011 · Leave a comment

Birth day Party 2

ปีนี้น้องรูปี้อายุครบ 5 ปีแล้ว รูปีเป็นเด็กขี้อายแต่เวลาครูใช้เข้าจะกล้าแดงออก รูปี้เป็กเด็กทีรักน้องๆมาก รูปี้มีความตั้งใจว่าเวลาโตขึ้นเข้าอยากเป็นหมอ น้องรูปี้จะเป็นห่วงแม่ทัศนีย์มาก เวลาน้องรู้ว่าแม่ไม้สบายอยู่ที่ท่าสองยาง รูปี้บอกให้กลับมาอยู่กับรูปี้ทีแม่สอดรูปี้จะดูแลแม่เอง                   รูปี้เป็นเด็กทีรักสะอาด ชอบกินไข่และปลา สองอย่างเอง ไม่ชอบกินพักก็เลยไม่โตสักที

June 5, 2011 · 1 Comment

Mo Mo Thing

  ชื้อ เด็กหญิง โมโมเซ อายุ 12 ปี เข้ามาอยู่ทีบ้านเด็กกำพร้าเมืออายุได้ 10 ขวบ เด็กหญิงโมโมเช เป็นเด็กทีหน้ารักมาก แต่เด็กหญิงโมโมเช หน้าสงสารมากน้องเข้าเป็นหอบหืด เข้าเป็นหอบตั้งแต่อายุได้ 4 ขวบ หอบหืดเป็นโรคที่ทรมาร มาก แม่ก็ได้แต่ชื้อยาให้ทานเอง และต้องพยายามหายใจด้วยตัวเอง ไม่มียาพ้นทีทำให้เข้าหายใจสะดวกขึ้นก็ไม่มีเลย น้องต้องทนทุกมาอย่างนี่ได้ ห้าปี แล้วแม่ก็บ่นกับน้องอีกบ่นว่าดีขึ้นก็ไม่ดีขึ้นหายก็ไม่หาย ตายก็ไม่ตายเสียเวลาทำมาหากิน ทีนี่แม่ของน้องก็ เอาน้องมาให้กับแม่ ทัศนีย์ แม่ของน้องบอกกับแม่ … Continue reading

February 1, 2011 · Leave a comment