สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

รายการเจาะใจ

ดิฉันขอขอบคุณรายการเจาะใจและทิมงานทุกคนมากทีทำให้พีน้องหลายคนได้รู้จัก สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ แล้วมีพีน้องหลายคน ได้ติดต่อมา แล้วมีหลายคนมาเยี้ยมด้วยตัวเองก็มี

ขอให้รายการนี่อยู่กับเราตลอดไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: