สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

Orphanage Need/ สิงที่ต้องการ

สิงทีสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ต้องการ

1.  อาหาร

เพราะเด็กกินอาหารวันละสามื่อ เราต้องการ เช่น ข้าว  น้ำมันพืช อาหารแห้ง เช่น ปลากระป่อง ปลาแห้ง มาม่า ไข่ไก่ หอมแดง กระเทียม เพราะอาหารเหล่านี่เด็กๆ กินทุกวัน เด็กส่วนมากกินวันละสามมื่อค่ะ

2.ของใช้ประจำวัน

ทีเด็กต้องการ เช่น ผ้าอานามัย ยาสีฟัน แปรงสีฟัน   สหบู่ ยาสระผม แฟ้บ 

2. นมผงสำหรับเด็กแรกเกิด  นมสำหรับเด็กที่อยู่ในวัยเรียน 

3. พวกยาประจำบ้าน

เช่นยาแก้ไข้ แก้หวัด แก้ไอ แก้ท้องเสีย น้ำเกลือแร่ ( ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ) และทาแพล ก็บริจาคมาได้ค่ะ

4. ช่วยเหลือด้านการศึกษา

ทุนการศึกษา ชุดนักเรีย รวงเท่านักเรียน  อุบกรการเรียน สมุดดินสอน 

 5. เสื่อผ้าที่เหลื่อใช้จากทุกท่านก็บริจาคมาได้ค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: