สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาสา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาสา นำทิมโดย อาจารย์ ธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฏาธร ชื่อเล่น ( ลูกเป็ด) ได้นำนักศึกษามาเยี้ยมสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ทุกปี เพื่อมาให้กำลังใจและมิตไมตรีให้กับเด็กและนักศึกษามาร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน เป็นสิงทีดีมาก ที่ทำให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมมือกัน ช่วยเหลือคนและรักคนอืนด้วย แม่จะชอบใจคำพูดของ อ. ธรรมพล ที่สอน บอกกับนักศึกษา ว่า ธรรมศาสตร์ รักประชาชน จริงอย่างที่ว่า ธรรมศาสตร์อาสาได้มาเยี้ยมสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ทุกปี ได้มาเรียนรู้ชีวิตการเป็นอยู่ของเด็กและเรียนรู้ชีวิตทีแตกต่างกัน ก็เป็นสิงทีดีและได้มีการทำงานร่วมกัน อาจารย์ ธรรมพลเป็น อาจารย์ทีทุ่มแทมาก … Continue reading

March 24, 2015 · Leave a comment

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมาเยี้ยมสถานพักพิงบ้านทัศนีย์

 เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ผุ้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้สระเวลามาเยี้ยมสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ต้องขอขอบคุณผู้ว่ามากสำหรับเวลาอันมีค่าของท่าน เป็นโอกาศทีดีสำหรับทัศนีย์ มากทีผุ้ว่าได้มาเยี้ยมและได้ดูการทำงานของ ทัศนีย์ด้วย .    Safe Haven Orphanage (สถานพักพิงบ้านทัศนีย์) องค์กรสาธารณประโยชน์ จัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1. ช่วยเหลือเด็กด้านปัจจัยพื้นฐาน การดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่าง ๆ ให้เด็กมีพัฒนาการที่ เหมาะสมทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ 2. ค้นหาทางเลือกทางการศึกษาที่เหมาะสมค้นหางานศิลปะ … Continue reading

March 24, 2015 · Leave a comment

รางวัลสิทธิมนุษยชน ปี 2557

กรรมการสิทธิฯ มอบรางวัลสิทธิมนุษยชน ปี 57  รศ.จุรี -เตือนใจ ดีเทศน์-วัชรินทร์ สื่อมวลชน ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผอ.อิศรา ด้วย จัดงานใหญ่ 12 ธ.ค.นี้ เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ของทุกปี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้พิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเกียรติยศ ‘ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน’ และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ … Continue reading

Featured · Leave a comment

วันเด็กแห่งชาติ 2558

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ได้จัดวันเด็กแห่งชาติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 การจัดวันเด็กแห่งชาติ ทำให้เด็กมีความสุข ได้กินอีม และได้เล่นกันอย่างมีความสุกมาก ปีนีเป็นปีที่มีควาสุขมาก คำขวัญวันเด็กปีนี่ ( ความรู้ คู่คุณณธรรม นำสู่อนาคต ) สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ จัดงานวันเด้กในครั้งนี่ มีเด็กทั้งหมด 200 คนจะมีเด็กในหมู่บ้ามาร่วมสนุกด้วย

January 21, 2015 · Leave a comment

ขอขอบคุณ R. J MAX

ขอขอบคุณโรงงาน R. J MAX   ได้บริจาค น้ำหวานให้กับเด็ก ที่สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ จำนวน 30 ลัง เด็กกับของหวานเป็นของคู่กันอยู่แล้ว วันอาทิตย์เด็กทุกคนจะช่วยกันทำงาน ในบานเช่นจะถางหญ้า ปลูกพัก เก็บขยะ พอตอนเที้ยง จะแจกน้ำส้มกับมาม่า ไม่ต้องทำกับข้าวเด็กจะกินกันแบบง่ายๆ ทุกคนมีความสุขดี พอกินเสร็จก็จะ อาบน้ำซักผ้ากัน หลังจากนั้นก็จะทำการบ้านอ่านหนังสื่อกัน คนทีบริจาคเห็นเด็กกินน้ำส้มอย่างมีความสุขเจ้าของน้ำส้มก็คงจะดีใจที่เห็นเด็กมีความสุขกัน

November 27, 2014 · Leave a comment

DLN Group มาเยี้ยมและมาบรีจาค

เมื่อ วันที่ 22 / 2 / 2014 น้ำใจจาก DLN Group หาเวลามาเยี้ยมเด็กที่สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ แม้ทางจะไกลและลำบากแต่ทุกคนก็มาถึ่งแม่ขอขอบคุณน้ำใจของลูกทุกๆคนจริงๆ DLN Group มาครั้งนี่ได้เอาของมาบริจาคเยอะมาก มีน้ำมันผืช น้ำยาล้างจาน มาม่า ขนม น้ำปลา มีหมอน ผ้านวม เสื่อผ้าด้วย แม่ขอชื่อชมน้ำใจและความสระเวลาของลูกทุกคนมาก แม่ขอขอบคุณความตั้งใจของลูกที่จะมาเยี้ยมน้องๆที่สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ แต่ตัวลูกเองก็ยังมาไม่ได้แม่รู้ว่าดวงวิญาณของลูกคงจงรับรู้ว่าเพื่อนทุกคนทำตามความตั้งใจให้กับลูกแล้วแม่ ทางสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ต้องขอขอบคุณผู้มีใจอันประเสริฐ ผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ได้บริจาค … Continue reading

November 27, 2014 · Leave a comment

New house for mae Tasanee

                        เมื่อวันที่ 6 / 11/ 2557  มีเพื่อนจาก Australia ได้มาก่อสร้างบ้านให้แม่ทัศนีย์ มีช่างโดยตรงและมีทิมงาน สิบกว่าคน เขามีเวลาทำงานแค่ 9 วัน ตอนนี่เลือแต่ต้องทำหลังคาและตอ้งฉาบ เขาทำงานหนักมาก แม่ขอขอบคุณความมีน้ำใจของเขาจริงๆ ทุกคนก็ใจดีมาก เขามาทุ้มเททั้งเงินทั้งแรง หน้านับถือจริงๆ

November 27, 2014 · Leave a comment

การต่อเติมห่อพักชาย

มีผู้ใจดีมีน้ำใจมาก เขาถามว่า แม่ต้องการอะไร แม่เห็นว่า ปีนี่มีเด็กผู้ชายเยอะห่อพักก็เล็กก็เลยบอกเขาว่าอยากต่อเติงห่อพักชายเขาก็เลยให้เงินมาสำหรับต่อเติมห่อพักชาย การก่อสร้างใช้เวลา เดือนกว่า ตอนนี่ก็เสร็จแล้ว เด็กอยากเข้าไปอยู่แล้ว ตอนนี่ก็ยังขาดเตียง กับต้องใส่มุ้งลวด และต้องทาสี ต้องรอให้ผู้ใจบูรณ์ที่จะช่วย ซื่อเตียง ใส่มุ้วลวดให้เด็กต่อไป แม่ขอขอบคุณน้ำใจของทุกๆคนเลย ทียื่นมืช่วยเหลื่อ โดยตลอด ขอให้ผู้มีน้ำใจทุกคงจงสมหวังในการงานและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

October 29, 2014 · Leave a comment

รางวัลประชาบดี

      เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สม.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2556 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล โดยรางวัลนี้ได้พิจารณาสรรหา บุคคล องค์กร สื่อ และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก รวมผู้เข้ารับประทานรางวัลทั้งสิ้น จำนวน … Continue reading

Featured · Leave a comment

น้ำใจจากกำแพงเพชร

  เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2557  เป็นวันเสาร์ แม่กับลูกๆเราเดินมาจากโบสถ์ และคุยกัน ก็มีรถคันหนึ่งเข้ามา นัองวายุวิ่งมาบอกว่ามีคนมาหาพอแม่ไปหาเจ้าของรถชื่อ โอเล่ ลูกโอเล่เดินมาหาแม่แล้วบอกว่า ได้เอารวงเท้ามาให้ ลูกโอเล่บอกได้เห็นแม่ที่รายการเจาะใจ พอน้องๆได้รวงเท้าน้องๆได้เลือกกันอย่างสนุกและมีความสุขมาก แม่ต้องขอขอบคุณลูกโอเล่มากที่มามอบน้ำใจและบริจาคค่าอาหารให้กับน้องๆอีกด้วย

February 11, 2014 · Leave a comment