สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

visiting

วันเวลาแห่งความทรงจำ ทั้งนักศึกษาและเด็กทีสถานพักพิงทุกคนมีความสุขมากด้วยการเล่นน้ำ

แม่ขอขอบคุณนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มากที่มาเยี้ยมมาช่วยเหลือและมาสร้้งความสุขและมิตรสัมพันธ์ทีดีให้กับสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ เป็นกำลังใจให้แม่มากที่ลูกทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือ แล้วยังเป็นตัอย่างที่ดีให้กับน้องด้วยเพื่อน้องจะได้ทำตาม แม่ดีใจมาก แม่หวังว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากลูกในโอกาสหน้า

IMG_0616 IMG_0612 IMG_0621 2013-03-16 20.09.39 2013-03-16 20.10.42 2013-03-16 20.07.28 2013-03-16 20.17.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนเราในเมื่อมีใจเดียวกันมีความสามัคคีกันร่วแรงกันเราก็จะยืนได้ในบนกระดาษแผ่นเดียว เกมนี่สอนให้เด็กทุกคนรู้ว่าคนเราจะทำอะไรให้สำเสร็จก็ต้องร่วมใจร่วมแรงกันดีมาก

 

 

 

 

คนหล่อขอทำดี สมกับชื่อจริง ลูก แม็ก กับลูกเก่ง ทั้ง หล่อทั้งใจดีด้วย น้องๆทุกคนถามหา  ลูกทำดีแล้วขอให้ทำต่อไป ทีลูกมาเยี้มก็เป็นกำลังใจให้แม่เยอะมากด้วย

578 491

513 504 542 567

575 586 584

604

617 620

666 651

652 593

เมื่อวันที่ 11/ 4 / 2556  ลูก แม็กและลูกเก่งได้มาเยี้ยมเด็กๆทีสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ทำไห้เด็กๆทุกคนมีความสุขมาก แม่ต้องขอขอบคุณ นิตยสารสุดสัปดาห์ พาสุดหล่อมาเยี้มน้อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: