สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ธรรมศาสตร์อาสากับบ้านแม่ทัศนีย์58

ธรรมศาสตร์อาสาจะมาเข้าค้ายที่บ้านแม่ทัศนีย์ทุกปี แต่ละปีจะมีนักศึกษามาร่วมกิจกรรมร่วมกับน้องๆที่บ้านแมทัศนีย์ นักศึกษาธรรมศาสตร์อาสาก็ได้มาเรียนรู้การดำเนินชีวิตของเด็กที่บ้านแม่ทัศนีย์ เพราะเด็กทีบ้านแม่ทัศนีย์จะเป็นเด็กที่เข้มแข็ง งานอะไรต้องทำได้ทุกอยาง เพราะแม่จะสอนเด็กว่าสิงที่ทำไม่ได้ไม่ต้องมีกับเรา เพราะฉะนั้นเด็กทุคนก็ต้องทำได้

เวลาพี่ๆธรรมศาสตร์มาน้องๆที่บ้านแม่ทัศนีย์ทุกคนก็ดีใจมากเพราะพี่ๆจะมีกิจกรรมให้น้องๆได้เล่นทำให้ทุกคนมีความสุขมีแต่รอยยิ้มตลอด พี่ๆทุกคนก็จะเป็นกำลังใจเป็แรงใจให้กับน้องๆ

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ขอขอบคุณ อาจารย์ ธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฏาธร มากทีได้พานักศึกษามาเข้าค้าย เป็นสิงที่ทำสองฝ่ายได้มาเรียนรู้ชีวีตซึ้งกันและกัน และพูกพันธ์กันและตอนนี่ธรรมศาสตร์และบ้านแม่ทัศนีย์เหมื่อนครอบครัวเดียวกันแล้วค่ะ

About tasanee

A mother is not just a woman who gives birth to a child. A mother is also a woman with pure love, ready to sacrifice herself to allow her child to grow as a happy and fulfilled human being. Filled with the great powerful love of a mother, Tasanee Keereepraneed must then be the quintessence of a mother. For more than 20 years now, she has been taking care of many children in here modest home, dubbed Safe Haven Orphanage (สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ Tasanee's home shelter), in Tha Song Yang District, Tak Province, Thailand.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 14, 2016 by in About the children.
%d bloggers like this: