สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ไปดูเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คุณแม่ทัศนีย์ คีรีประณีต และคณะผู้เยี่ยมเยียนจากประเทศสิงคโปร์ ได้เดินทางไปที่หมู่บ้านแม่ตะวอ อำเภอท่าสองยาง เพื่อไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 35 และต้องขอขอบคุณทางหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 35 ที่นอกจากจะอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมสถานที่แล้ว ยังได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและต้นกล้านานาชนิดให้แก่แม่ทัศนีย์เพื่อนำกลับมาปลูกที่สถานพักพิงอีกด้วย

ในเมื่อไปดูแล้วกลับมาทำตามเพราะพ่อหลวงท่านสอนให้เราอยู่อย่างพอเพียงค่ะ

Advertisement

About tasanee

A mother is not just a woman who gives birth to a child. A mother is also a woman with pure love, ready to sacrifice herself to allow her child to grow as a happy and fulfilled human being. Filled with the great powerful love of a mother, Tasanee Keereepraneed must then be the quintessence of a mother. For more than 20 years now, she has been taking care of many children in here modest home, dubbed Safe Haven Orphanage (สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ Tasanee's home shelter), in Tha Song Yang District, Tak Province, Thailand.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 1, 2016 by in About the children.
%d bloggers like this: