สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ขอบคุณคลิหนิกกฏหมายมาก

แม่ขอขอบคุณ อ.แววและคลีหนิกกฏหมาย หมอหนึ่งและโครงการ สีหมอ เจ้าหน้าที CUNCHR  และเจ้าหน้าทีอำเภอทุกคนทีได้ทำหน้าที่แบบสมบูญ ที่ทำให้เด็กร้ายไรัร้ายสัฐชาติเหล่านี่ได้มีสิทธ์ มีหมายเล่ข 13หลัก

อ.แววเป็นและทิมคลีหนิกกฏหมายและทิมโครงการสีหมอได้ทำงานอยางจริงจังและจริงใจไม้รุ้หน่วยไม่เคยท้อ ทำให้เด็กที่่บ้านแม่ทัศนี่ย์ 11คนได้รับหมายเลข 13 หลักเรียบร้อยแล้วค่ะIMG_1548

การทำงานของ อ.แวว สอนให้แม่ทัศนีย์ได้เรียนรุ้กฏหมายและไดเรียนรุ้การทำงานทีจะต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะเลยค่ะ ด้วยตัวเองเป็นผู้ด้วยการศึกษาบางครั้งจะตามเขาไมทันแต่แม่ทัศนีย์เองก็จะพยายามและไม่ท้อกับปัญหาเช่นกัน

แม่ต้องขอขอบคุณหมอปูทีช่วยหาทุนทำบัติประกันสุขภาพให้กับเด็กที่บ้านแม่ทัศนีย์ และคุณหมอหนึ่ง ( ผ อ ) โรงพยาบาลท่าสองยางได้มาเลี้ยงอาหารเด็กและตรวจทุกสุขให้กับเด็กที่บ้านแม่ทัศนีย์เป็นประจำค่ะ

แม่ขอขอบคุณทุกหน่อยงานทุกท่านที่ได้ช่วยเหลืองานของแม่เป็นการให้กำลังใจสำหรับแม่มากแม้แม่จะด้อยการศึกษาแม่ก็จะพยายามทำหน้าที่การทำงานตรงนี่ให้ดีทีสุดเพื่อจะได้ช่วยสังคมและส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีของสังคมเมื่อเขาโตขึ้น

 

 

Advertisement

About tasanee

A mother is not just a woman who gives birth to a child. A mother is also a woman with pure love, ready to sacrifice herself to allow her child to grow as a happy and fulfilled human being. Filled with the great powerful love of a mother, Tasanee Keereepraneed must then be the quintessence of a mother. For more than 20 years now, she has been taking care of many children in here modest home, dubbed Safe Haven Orphanage (สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ Tasanee's home shelter), in Tha Song Yang District, Tak Province, Thailand.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: